ALLMÄNHET VÅRDPERSONAL

Question

Vilken är den rekommenderade dosen?

Rekommenderad initialdos är 500 mikrogram. Dosen kan sedan ökas eller minskas till dess tillfredsställande effekt uppnås. Maximal engångsdos är 1000 mikrogram. Dostitrering bör ske i samråd med läkare. Maximal dygnsdos: Högst två doser inom en period på 24 timmar.