Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Behandling av erektionsproblem

Behandling av erektionsproblem

Impotens (även kallat erektil dysfunktion) kan för det mesta förbättras genom livsstilsförändringar och/eller läkemedelsbehandling. Det finns både tablettbehandling och lokalt verkande läkemedel, dvs läkemedel som används direkt i penis. Tabletter ses av många som ett förstahandsalternativ. Det finns olika preparat och det varierar från person till person vilket som passar bäst.

Behandling med tabletter

Tablettbehandlingarna kräver att användaren känner lust och blir sexuellt stimulerad och att det finns nervkontakt mellan hjärna/ryggmärg och penis. I de fall tabletter ej är lämpliga kan lokal behandling vara ett alternativ.

Behandling lokalt med applikator eller spruta

Lokal behandling innebär att läkemedel tillförs lokalt i penis, antingen med hjälp av en applikator som förs in i urinröret – eller med hjälp av en injektionsspruta där läkemedlet sprutas in i penisskaftet. Dessa verkar lokalt i penis och därmed kan de även fungera då användaren inte känner lust och vid skador på nervkontakten mellan hjärna/ryggmärg och penis, vilket är vanligt hos män som genomgått prostataoperationer.

Om läkemedelsförmånen

Vad gäller läkemedelsförmånen finns det en skillnad mellan olika behandlingsformer. Ingen tablettbehandling vid erektil dysfunktion ingår i läkemedelsförmånen, vilket betyder att högkostnadsskyddet inte gäller och patienten måste betala hela kostnaden själv. När det gäller lokal behandling omfattas denna av läkemedelsförmånen och är prisrabatterad för dig som patient.