Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Impotens

Impotens (erektil dysfunktion)

Bristande erektionsförmåga eller impotens kallas ofta i medicinska sammanhang för erektil dysfunktion och syftar till oförmåga att få och/eller att bibehålla en erektion tillräckligt länge för att genomföra tillfredsställande sexuell aktivitet. Bristande erektionsförmåga kan ha en eller flera olika orsaker. Likaså kan ett eller flera steg i processen som leder fram till erektion vara påverkat, till exempel kontakten mellan hjärna och ryggmärg, kontakten mellan ryggmärg och penis, skadade blodkärl till penis eller ett för högt utflöde av blod.

Att drabbas av erektil dysfunktion, att vara impotent, är något som de flesta män fruktar och en bristande erektionsförmåga går inte sällan ut över både den egna självkänslan och samlivet med partnern. Det är dock viktigt att komma ihåg att man även kan ha ett rikt sexliv trots bristande erektionsförmåga. Ibland glöms även partnerlösa bort – men det är värt att påpeka att man inte får glömma vikten av egensexualitet. Även de som på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling har en bristande sexuell lust kan önska en fungerande erektion för sin partners skull.

Orsaker till impotens och erektionsproblem

Livsstilsfaktorer

Det finns en rad faktorer i vår livsstil som är kopplade till ökad risk att drabbas av erektil dyfunktion/impotens; rökning, övervikt, nedsatt allmänkondition och ett högt alkoholintag är några av de vanligaste. Det finns hjälp att få! Både livsstilsomläggande och medicinsk.

Åldersförändringar

Precis som alla andra funktioner i vår kropp, åldras även vår förmåga att få och upprätthålla erektion. Stigande ålder är den vanligaste orsaken till erektil dysfunktion/impotens. Idag finns dock, precis som vid många andra åldersrelaterade tillstånd, god hjälp att få.

Läkemedelsbiverkningar

Erektil dysfunktion/impotens, oförmåga att få orgasm och minskad sexuell lust förekommer som biverkningar till många läkemedelsbehandlingar. Misstänker du att dina erektionssvårigheter beror på ett läkemedel du tar - tala med din läkare. Erektionsproblemen kan också bero på andra orsaker, som normala åldersförändringar, psykologiska orsaker, livsstilsfaktorer och sjukdomar.

Kroppsliga orsaker

Diabetes

Diabetes eller sockersjuka, både typ 1 och 2, är en vanlig orsak till erektil dysfunktion/impotens. Diabetes kan ge upphov till både nerv- och kärlskador och därmed orsaka erektil dysfunktion/impotens.

Hjärt-kärlsjukdom

Perifera kärlsjukdomar och högt blodtryck kan ge försämrat blodflöde till penis och därigenom erektil dysfunktion/impotens.

Kirurgi/strålbehandling

Kirurgiska ingrepp eller strålbehandling i regionen runt de nerver och kärl som styr erektionen kan skada dessa och försämra erektionsförmågan. Exempel på kirurgiska ingrepp som kan påverka är tjocktarmskirurgi, urinblåsekirurgi (ffa avlägsnande av blåscancer) och kanske vanligast, prostatakirurgi.

Ryggmärgsskada

Skador på hjärnan eller ryggmärgen kan medföra att de nervsignaler som styr erektionen bryts.

Multipel Skleros, MS

MS är en sjukdom som successivt förstör nerverna, vilket kan medföra att de nervsignaler som styr erektionen bryts.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en sjukdom som successivt bryter ner det centrala nervsystemet. Dess påverkan på erektionen är därför framförallt på de mekanismer som är lokaliserade i hjärnan och den sjuke kan framför allt drabbas av en hämmad förmåga till sexuell upphetsning, oförmåga att få orgasm och en minskad sexlust.

Hormonella sjukdomar

Hormonellt orsakad impotens är ovanligt men kan förekomma, både i form av hormonbrist och i form av olika hormonterapier (framförallt förekommande vid vissa cancertyper).

Psykologiska orsaker

Stress, prestationsångest, relationsproblem och depression är vanliga psykologiska orsaker till erektil dysfunktion/impotens. Ofta verkar de psykologiska orsakerna i samklang med de kroppsliga – och den stress eller prestationsångest som byggs upp blir till slut för mycket.

Hos yngre är psykologiska orsaker, framför allt prestationsångest, ofta den enda orsaken bakom en erektil dysfunktion/impotens. Den erektila dysfunktionen/impotensen ger en ännu större prestationsångest och man fastnar i en negativ loop. Ytterligare en grupp där prestationsångest och stress kan spela stor roll är de som kommer från långvariga monogama förhållanden och träffar en ny partner.

När det talas om erektionssvårigheter förutsägs det nästan alltid att man vill men inte kan. Att inte vilja kan vara ett minst lika stort problem. Minskad lust kan förekomma som biverkan till ett flertal läkemedelsbehandlingar, kan vara kopplat till degenerativa (nedbrytande) sjukdomar som till exempel Parkinsons sjukdom, som en del i förloppet vid exempelvis depressioner. Minskad lust kan även förekomma i samband med relationsproblem.

Vissa uppfattar inte den minskade lusten som ett problem, utan ser det som något naturligt, medan andra ser det som ett mycket stort problem. Att behandla utebliven erektion till följd av minskad lust kan verka onödigt men förmågan till erektion och att kunna genomföra ett samlag kan vara viktigt i relationen till partnern och för den egna självkänslan.

Kan erektionen komma tillbaka?

Idag kan de flesta få hjälp, både i form av terapi vid psykologiskt betingad erektil dysfunktion/impotens och i form av läkemedelsbehandlingar. Hjälpmedel som vakumpumpar, pubisringar och implantat finns också tillgängliga.

Rökning, övervikt och alkoholkonsumtion är sådant som vi själva kan ta tag i och eliminera, både i egen regi och med stöd från sjukvården. Psykologiska faktorer som stress och prestationsångest kan minskas med samtalsstöd genom avdramatisering samt att samtala med sin partner och inte bygga upp för höga förväntningar och låta det ta sin tid.

Kan man förebygga impotens?

Rökning, övervikt och alkoholkonsumtion är sådant som vi själva kan ta tag i och eliminera, både i förebyggande syfte och när erektionen börjar svikta. Att eliminera onödig stress är även det något kroppen som helhet men även erektionen mår bra av.

I nya förhållanden bör man ha en öppen kommunikation med sin partner. Tillsammans med sin partner kan man sänka kraven.

Hos framförallt yngre kan erektil dysfunktion bero helt på prestationsångest, dessutom har ofta yngre personer fast partner i mindre utsträckning.

Oavsett orsak till erektil dysfunktion kan det vara värt att fundera över vilka faktorer den drabbade själv kan påverka. Ibland kan vetskapen om att man har ett hjälpmedel vara den extra trygghet som behövs.