Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Bakteriell vaginos (BV)

BV (Bakteriell vaginos)

Bakteriell vaginos, BV, uppstår när den naturliga bakteriebalansen i underlivet rubbas. Bakteriebalansen kan rubbas när andra bakterier än de skyddande mjölksyrebakterierna i underlivet ökar. Ett kännetecken för BV är en illaluktande, grågula flytning. Det är oftast kvinnor i fertil ålder som drabbas, men besvären kan drabba kvinnor i alla åldrar.

Om flytningar

Alla kvinnor har flytningar från underlivet i någon utsträckning. I de flesta fall handlar det om naturliga flytningar som bl a försvarar underlivet mot infektioner. De flesta får vita eller svagt gula flytningar utan att det är ett tecken på att något är fel. Flytningarna kan förändras i omfattning när man är gravid, har ägglossning eller är i klimakteriet.

Symtom på bakteriell vaginos

Några symtom på BV kan vara:

  • Tunna, grågulaktiga flytningar.
  • Dålig lukt från underlivet som påminner om rutten fisk, speciellt efter samlag eller mens.

Många kvinnor kan ha bakteriell vaginos utan att märka av några symtom överhuvudtaget. Om man har klåda och sveda kring slidan kan det bero på att man också har fått en svampinfektion, vilket inte är ovanligt när man har bakteriell vaginos.

Orsaker till bakteriell vaginos

Man får bakteriell vaginos när bakteriebalansen i underlivet rubbas. Det finns alltid olika bakterier i slidan, och i vanliga fall finns det fler ”goda” bakterier (mjölksyrebakterier) än ”dåliga” bakterier (anaeroba bakterier). När mjölksyrebakterierna trängs bort eller av någon anledning blir mindre effektiva etableras istället en riklig blandflora med framförallt anaeroba bakterier.

De anaeroba bakterierna skapar en miljö med högre pH-värde i underlivet vilket gynnar ytterligare tillväxt av de anaeroba bakterierna. Man får BV när de anaeroba bakterierna blir för många jämfört med mjölksyrebakterierna. Varför de goda mjölksyrebakterierna förlorar sin normalt dominerande roll vid bakteriell vaginos är okänt men man har större risk att få bakteriell vaginos:

  • Vid överdriven tvätt av underlivet med vatten eller tvål. Detta kan rubba den naturliga bakteriebalansen och leda till att de anaeroba bakterierna blir fler, vilket orsakar bakteriell vaginos.
  • Vid långdragna menstruationer.
  • Vid oskyddat sex. Sambandet mellan sexuell aktivitet och BV är inte helt klarlagt.

Behandling av bakteriell vaginos

Ett sätt att återställa balansen mellan mjölksyrebakterier och anaeroba bakterier är att tillföra mjölksyra. En produkt som återställer bakteriebalansen i underlivet är Lactal. Lactal tillför mjölksyra och sänker det förhöjda pH-värdet i underlivet. När balansen är återställd försvinner den dåliga lukten från underlivet. Lactal innehåller även glykogen som gynnar tillväxt av nya goda mjölksyrabakterier.

Lactal är en medicinteknisk produkt och finns att köpa på ditt apotek. Det går även att beställa hem produkten online från ett nätapotek. Om besvären med irritation och illaluktande flytningar inte upphör efter behandlingen rekommenderas kontakt med läkare.

Om man söker vård och får diagnosen bakteriell vaginos brukar man få antibiotika utskriven (i form av tabletter, vagitorier eller vaginalgel). Behandlingen tar tre till sju dagar, men kan behöva upprepas eftersom problemen kan komma tillbaka. Antibiotikabehandling av BV kan leda till att man som följd får en svampinfektion i underlivet, som i sin tur kan behöva behandlas med svampmedel.

BV vid graviditet eller ingrepp i livmodern

Man bör informera sin läkare om man misstänker att man har BV när man är gravid. BV kan i enstaka fall leda till att barnet föds för tidigt. Fostret kan dock inte smittas av BV, vare sig i livmodern eller under förlossningen.

Om man ska genomföra ett ingrepp i livmodern, t ex en spiralinsättning eller skrapning, finns det en ökad infektionsrisk. Därför bör man berätta för sin läkare om man misstänker att man har BV.

Söka vård

Om man har problem i underlivet och inte vet vad det beror på bör man kontakta vården för att få hjälp.

Återställ balansen i underlivet

Irritation och illaluktande flytningar beror oftast på ett förhöjt PH-värde i underlivet och inte svamp som många tror. Lactal återställer balansen.

Lär dig mer om Lactal