Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Hormoner

Hormoner

Hormoner är signalämnen; kroppens kemiska budbärare som färdas i blod, vävnader och organ. De är förutbestämda att påverka vissa celler i kroppen (målceller) och kan jämföras med nycklar som bara passar ett visst lås.

Hormoner skapas i körtlar som kallas för endokrina organ, t ex hypofosen, sköldkörteln och bisköldkörtlarna. Hormoner kan påverka växande, humör, ämnesomsättning och flera andra funktioner i kroppen. Två exempel på hälsotillstånd som är kopplade till kroppens hormonbalans och hormonkänslighet är klimakteriebesvär och PMS.

Vad gör hormoner i kroppen?

Hormoner bildas av ämnen som man får i sig via kosten och utsöndras i blodet där de sedan transporteras till rätt plats i kroppen för att utföra sina uppgifter. Hormoner har förutbestämda uppgifter, ofta handlar uppgifterna om att på något sätt påverka specifika celler (målceller). När hormonerna träffar sin målcell tränger de in i cellerna eller så binder hormonet till målcellens receptor och utlöser en förutbestämd kroppslig reaktion. Vissa hormoner binds även till ämnen i kroppen som gör det lättare för dem att ta sig till sina målceller, s k transportämnen.

Ett exempel på ett hormon är insulin, som utsöndras vid förhöjda nivåer av glukos i blodet och ökar upptaget till kroppens celler och därmed sänker sockermängden i blodet. Några exempel på processer i kroppen som påverkas av hormoner är:

  • Växande och utveckling.
  • Ämnesomsättning (metabolism).
  • Humör.
  • Sexuella funktioner.
  • Reproduktion.
  • Balansen mellan vatten och salt.

Hur skapas hormoner?

Den grupp körtlar som skapar hormoner kallas endokrina organ. Några av de viktigaste endokrina organen är hypofosen, sköldkörteln och bisköldkörtlarna. Män producerar också hormoner i sina testiklar, medan kvinnor gör det i sina äggstockar. Hormonerna som skapas kommer ut direkt i blodet. Hypofosen är den viktigaste endokrina körteln. Den ligger på undersidan av hjärnan i en liten grop i skallens ben och är ungefär lika liten som en ärta. Trots att den är så liten bildar den flera olika hormoner som i sin tur stimulerar andra organ i kroppen som t ex sköldkörteln, äggstockarna och testiklarna att bilda hormoner.

Det största endokrina organet i kroppen är sköldkörteln som ligger på framsidan av luftstrupen. Sköldkörteln består av två halvor, som i sin tur innehåller massvis av små blåsor. Blåsornas celler bildar hormoner, och nyproducerade hormoner kan även lagras i dem tills de släpps ut i blodet. Hormonerna som bildas i sköldkörteln är viktiga eftersom de kontrollerar kroppens ämnesomsättning (metabolism). Hypofosen och sköldkörteln samspelar; hypofosen stimulerar sköldkörteln att skapa hormoner samtidigt som sköldkörteln hämmar hypofosen när den bildat tillräckligt med hormoner. Detta system kallas för återkoppling, eller feedback.

Könshormoner

Könshormoner bildas främst i äggstockarna (kvinnor) och testiklarna (män). Könshormonerna kontrollerar de sexuella funktionerna och stimulerar utvecklingen av könsorganen. Några exempel på könshormoner är testosteron hos män samt östrogen och progesteron hos kvinnor.

Hormoner och mens

Menscykeln styrs av hypofosen. Hypofosen skickar ut hormoner i kroppen som påverkar äggstockarna och livmoderslemhinnan. Hormonkänslighet är även en orsak till PMS (premenstruell spänning). När man har PMS får man olika typer av besvär dagarna före mens. Olika kvinnor är olika känsliga för hormonerna, vilket gör att vissa kan få stora PMS-besvär medan andra inte märker av hormonerna överhuvudtaget. PMS kan behandlas med receptfria läkemedel, och det finns många tips om vad man själv kan göra för att lindra besvären.

Hormoner och klimakteriet

När kvinnor går in i klimakteriet förändras hormonbalansen. Det sker vanligtvis mellan 45 och 57 års ålder. En av sakerna som händer i kroppen är att äggstockarnas produktion av kvinnliga könshormoner minskar. Vissa kvinnor upplever stora besvär under klimakteriet, medan andra går igenom det och mår som vanligt. Klimakteriebesvär går att lindra, både genom att förändra sin livsstil och att ta receptfria läkemedel.

Lindra dina klimakteriebesvär med Femal Balans

Femal Balans FORTE är ett receptfritt läkemedel (traditionellt växtbaserat läkemedel) för lindring av symtom vid PMS och klimakteriebesvär. Femal Balans FORTE är tillverkad av pollen och pistillextrakt och innehåller inte östrogen.

Lär dig mer om Femal Balans