Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Kondylom

Kondylom

Hälften av den sexuellt aktiva befolkningen i västvärlden har någon gång burit på ett vårtvirus, men av dessa får långt ifrån alla synliga kondylom.

Varför bara vissa får kondylom och andra inte vet man inte i detalj, men det är vårt eget immunförsvar som säkerligen har en avgörande betydelse. De flesta vet helt enkelt inte att de har eller har haft en vårtinfektion. En majoritet av alla svenskar har haft eller kommer att få en HPV-infektion under sin livstid. De flesta får varken besvär eller ens några synliga vårtor.

Lättast har du att bli smittad i samband med sexdebuten eftersom du då ofta saknar skydd via immunförsvaret. Återfall är relativt vanligt. Upp till 1/3 får nya vårtor efter behandling. Det beror på att det kan finnas virus kvar i huden efter att de synliga vårtorna har avlägsnats. Att få kondylom i munhålan efter oralsex kan förekomma men är mycket ovanligt.

Vad är kondylom?

Kondylom, eller könsvårtor, är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige. Kondylom är en infektion orsakad av ett virus, ett så kallat Humant Papillomvirus (HPV).

Detta virus finns i många olika varianter, de varianterna som ger kondylom är vanligtvis HPV 6 och 11. Majoriteten av alla personer som har samlag kommer i kontakt med HPV någon gång under livet. Hos en del människor orsakar viruset kondylom, medan det hos andra aldrig ger några symtom utan ligger vilande i de celler det infekterat. Ibland kan kondylom uppträda först lång tid efter att kroppen infekterats av HPV.

Hos kvinnor förekommer kondylom framför allt på och mellan blygdläpparna samt kring slidöppningen. Hos män förekommer de ofta på penisskaftet, förhuden och ollonet. Hos båda könen är kondylom även vanligt kring ändtarmen.

Hur fungerar immunförsvaret i kroppen?

HPV-virus och kondylom

För att skydda oss mot bakterier, virus och andra mikroorganismer som kan infektera oss har vi ett immunförsvar. Immunförsvarets roll är att upptäcka och bekämpa infektioner.

 

  • HPV (Humant Papillom Virus) är ett virus som kan infektera våra hudceller. Viruset gömmer sig inuti våra celler och börjar föröka sig.
  • De infekterade cellerna växer och förökas så att huden tjocknar på stället för infektionen. Denna förtjockning av huden är det vi kallar för kondylom.
  • I vår kropp patrullerar flera olika typer av immunceller som ständigt är på jakt efter främmande ämnen i kroppen. Om de kommer tillräckligt nära det virusinfekterade området kan de upptäcka infektionen och kroppens immunförsvar startar.
  • Vissa av våra immunceller kan när de upptäcker en infektion frisätta ämnen. Dessa ämnen hjälper de friska cellerna i området som ännu inte infekterats att försvara sig bättre mot viruset. Samma ämne hämmar också tillväxten och förökningen av de redan infekterade cellerna.
  • Andra av våra immunceller kan plocka upp viruspartiklar och ta med sig dessa för att hämta hjälp av andra mer specialiserade immunceller.
  • I lymfknutorna kan immuncellerna visa upp viruspartiklar som de hittat. Då vet de specialiserade immuncellerna exakt vilken typ av virus som orsakat infektionen och en armé av specialiserade immunceller kan bildas.
  • Via blodet färdas de specialiserade immuncellerna till området som infekterats.
  • De specialiserade immuncellerna dödar de virusinfekterade cellerna. När infektionen är bekämpad stannar specialiserade immunceller kvar i området, för att snabbt kunna rycka in om samma virus skulle infektera området igen. Detta fenomen kallas för immunologiskt minne.

Hur kan du skydda dig mot kondylom?

Humant Papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart virus, och boven bakom kondylom. Det finns över 100 olika HPV typer och de betecknas med nummer. En del av dessa papillomvirustyper sprids sexuellt och är ofarliga vårtvirus (ofarliga i betydelsen att de ej orsakar cancer), t.ex. typ 6 och 11 som står bakom ca 90 % av all kondylom.

Andra av de sexuellt överförda papillomvirusen (t.ex. typ 16 och 18) är farligare (farliga i betydelsen att de kan orsaka cancer) och kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, cellförändringar som i vissa fall kan bli till cancer.

Kondom viktigt skydd mot könssjukdomar

Det naturliga är att skydda sig mot kondylom på samma sätt som man skyddar
sig mot andra könssjukdomar. Och då är kondom ett mycket bra skydd– även om den inte ger ett 100% skydd (täcker inte alla de könsdelar som kan vara infekterade med viruset).

Idag kan du vaccinera dig mot kondylom

Sedan några år finns ett vaccin mot humant papillomvirus som inte bara förebygger livmoderhalscancer – utan också kondylom. Det vaccinet heter Gardasil och skyddar mot olika sjukdomar som orsakas av HPV 6, 11, 16 och 18. Mest har man pratat om detta vaccin som att det är ett livmoderhalscancervaccin, varför många inte vet att det faktiskt också skyddar mot kondylom. Men det är ett vaccin mot humant papillomvirus (typerna 6, 11, 16 och 18) , eller ett HPV vaccin helt enkelt.

När man tagit vaccinet skyddas man mot de virus som orsakar 90 % av alla kondylomfall. Efter de 3 doserna som behövs för vaccinationen har man ett skydd i ca 5 år.  Det är ännu inte känt om det skulle behövas någon påfyllnadsdos i framtiden. Så tänk på att inte heller vaccinet ger ett 100 % skydd, men kombinerar du vaccin och kondom så blir det bättre än var för sig endast.

Lönar det sig för mig att vaccinera mig om jag redan haft sex?

Ja, det gör det, för även om risken att smittas är som högst mellan 20-25 års ålder så kvarstår risken hela livet. Det knepiga är ju att man inte kan förutse vem som drabbas och vem som inte drabbas, därför är det absolut värt att vaccinera sig även om man skulle haft sex både en eller flera gånger.

Jag har kondylom nu. Kan vaccinationen vara en behandling?

Nej. Vaccinet förebygger utvecklingen av kondylom och utgör inte en behandling av sjukdomen.

Vad kostar det och hur gör jag?

Prata med din ungdomsmottagning, gynekolog eller en vaccinationsklinik de kan säkert hjälpa dig! Och vill du veta mer så står det mycket bra information på www.gardasil.se.

Misstänker du att du redan har kondylom?

Om du tror att du har smittats av kondylom så finns det hjälp att få. Det finns flera mottagningar som kan hjälpa dig med provtagning och information om könssjukdomar. I dag finns det också behandling för kondylom.

Smittad?

Kondylom eller könsvårtor kan se ut på olika sätt. Från fullständigt platta och nästan osynliga för ögat, till flikiga eller rundade och lätt upphöjda. De kan vara hudfärgade, rosa, vitaktiga, röda eller pigmenterade. Vissa typer kan vara svåra att se, men kan ändå vara besvärande och klia. Men oftast kan du både se och känna dem med fingrarna. Osynliga kondylom kan en van läkare upptäcka vid en särskilt noggrann undersökning, likaså om kondylomen finns i slidan eller på livmodertappen. Detta upptäcks dock bara vid en gynekologisk undersökning.

Var sitter kondylomen?

Hos tjejer sitter kondylomen för det mesta runt slidmynningen, framför allt i nedre delen och på de inre blygdläpparna. Du kan även hitta kondylom runt klitoris, runt ändtarmsöppningen, i slidans övre del och på livmodertappen.

Hos killar sitter kondylomen oftast runt förhuden, i fåran bakom ollonet och på penisskaftet men kan också finnas runt ändtarmsöppningen. Hos båda könen kan kondylom även sitta i könsbehåringen.

Hur känns det?

Kondylom kan orsaka klåda, sveda, små blödningar och samlagssmärta. En del känner varken smärta eller klåda utan tycker bara att vårtorna ser obehagliga ut och är missprydande.

Behandling av kondylom

Det vanligaste är att läkaren ger dig recept på läkemedel som du kan behandla dig själv med. En vanlig behandling är en kräm som stimulerar immunförsvaret att bilda naturliga ämnen som bekämpar viruset så att kondylomen försvinner. Men det finns också andra typer av behandlingar t ex vårtmedel som innehåller cellgift (kräm eller lösning) som smörjs eller penslas på vårtorna.

Det är också möjligt att kirurgiskt behandla kondylomen, då tas vårtorna bort genom att bränna bort dem med t ex laser. Frysning är ett annat kirurgiskt behandlingsalternativ. Kirurgiska alternativ utesluter inte annan behandling, som t ex cellstimulerande kräm.

Kondylom kan så småningom försvinna av sig själv. Det är kroppens eget immunförsvar som bekämpar vårtviruset på egen hand, men det kan ta mycket lång tid innan vårtorna försvinner.