Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Frågor och svar

Frågor och svar om mensbesvär

 • Hur mycket är riklig mens? Vilken menstruationsmängd är ”normal”?

  CDe flesta kvinnor blöder mellan 20 och 40 ml vid varje menstruation. Drygt 10 % av alla kvinnor blöder mer än 80 ml, några till och med mer än 200 ml. Det är svårt att mäta den exakta mensmängden. Vissa kvinnor som blöder ovanligt mycket upplever inte problemet som så stort, medan andra kvinnor som blöder betydligt mindre kan ha stora problem. Därför är den egna upplevelsen av menstruationsmängden väl så viktig som de exakta millilitrarna. Det är således inte antalet milliliter som räknas utan hur du som kvinna upplever det. Upplevelsen av menstruation är individuell så det är du själv som avgör om du besväras av din mens.

 • Är det skadligt att ha rikliga menstruationer?

  Blodförlusten vid varje mens innebär en förlust av röda blodkroppar. Dessa måste ersättas av kroppens benmärg fram till nästa menstruation annars leder det sakta men säkert till blodbrist, som kan ge trötthet och andra besvär. Olika undersökningar har visat att de flesta kvinnor kan blöda upp till 80 ml varje månad utan att löpa risk för blodbrist. Rikliga menstruationer kan vara besvärliga på annat sätt – för det personliga välbefinnandet.

 • Vad händer om jag tar Cyklo-F utan att jag har en onormalt stor blödning?

  Cyklo-F rekommenderas endast om du har regelbundna, rikliga menstruationer.

 • Innehåller Cyklo-F hormoner?

  Nej. Cyklo-F innehåller inte hormoner. Den aktiva beståndsdelen är tranexamsyra. Cyklo-F tar man bara de dagar man verkligen behöver under själva menstruationen.

 • Har Cyklo-F några biverkningar?

  Liksom alla läkemedel kan Cyklo-F ge biverkningar men alla behöver inte få dem. Vissa kvinnor kan dock uppleva illamående, diarré, buksmärtor, huvudvärk eller yrsel. Dessa biverkningar är dock oftast av lindrig och övergående karaktär. För mer information läs den bifogade bipacksedeln eller på www.fass.se.

 • Vad beror oregelbunden mens på?

  Oregelbunden mens beror på att det inte kommer någon ägglossning varje månad. Här kan viktuppgång/nedgång, stress eller oregelbunden dygnsrytm spela stor roll. I åldern 11-16 år kan det bero på att kroppen inte kommit igång med ägglossningen ordentligt. Det kan också bero på sjukdom i könsorganen eller en hormonrubbning. Om du har oregelbunden mens en längre tid bör du kontakta läkare.

 • Varför kan man få mellanblödningar?

  Mellanblödningar är vanliga om du äter p-piller. Detta är helt ofarligt. En liten blödning precis runt ägglossningen är också helt normalt. Mellanblödningar kan också bero på infektion så kontakta läkare om du är orolig.

 • Varför får man mensvärk?

  Prostaglandiner är ämnen i kroppen som ger upphov till de smärtor som många kvinnor upplever i samband med menstruation. I själva verket beror dessa på muskelsammandragningar, kramper i livmodern för att pressa ut mensblodet.

Har du rikliga menstruationer?

Cyklo-F är ett receptfritt läkemedel (innehåller tranexamsyra) som används vid rikliga menstruationer. Läs bipacksedeln noga före användning.

Lär dig mer om Cyklo-F