Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

PMS

PMS (premenstruellt syndrom)

PMS (premenstruellt syndrom) är ett av de vanligaste mensbesvären, det kan påverka kroppen och humöret på flera olika sätt. Besvärens allvarlighetsgrad kan variera från lättare påverkan till intensiva problem som gör det svårt att leva som vanligt. Oftast kan man dock lindra sina besvär genom livsstilsförändringar eller t ex med traditionellt växtbaserade läkemedel.

PMS brukar oftast börja visa sig tre till fyra dagar innan man får mens för att sedan försvinna när blödningarna kommer. Vissa har även PMS-besvär under ägglossningen, och i ovanliga fall kan den pågå från ägglossning till att mensen börjar. Man har oftast inte några besvär veckan efter att man fått mens.

PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom)

Det finns även en svårare variant av PMS som kallas PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom). PMDS kan innebära så allvarliga symtom att besvären liknar en depression eller ångestsjukdom. Vid PMDS försvinner dock besvären nästan omedelbart efter att mensen kommit. Om man konstateras lida av PMDS kan man behandlas med antidepressiva läkemedel under perioden innan mens. Dessa läkemedel är receptbelagda och skrivs ut av en läkare.

Symtom på PMS

Det finns många olika symtom på PMS, såväl fysiska som psykiska. De flesta som har PMS-besvär upplever enbart några av dem åt gången eftersom de skiljer sig åt mellan olika drabbade. Om du vill jämföra dina symtom med några PMS-symtom kan du göra PMS-testet här på hemsidan.

Fysiska symtom

 • Led- eller muskelvärk.
 • Huvudvärk.
 • Trötthet.
 • Viktuppgång till följd av vätskeansamling.
 • Svullen buk.
 • Ömma bröst.

Psykiska symtom

 • Humörsvängningar.
 • Ångest, oro och gråtattacker.
 • Sömnsvårigheter.
 • Ökad hunger.

PMS kan för vissa uppstå redan i tonåren. Det är dock vanligast bland kvinnor som är över 30 år, och besvären brukar bli värre när man har fått barn. PMS-besvären försvinner när man kommer in i klimakteriet och slutar menstruera.

Orsaker till PMS

Orsakerna till varför man får besvär med PMS är okända, men något som fastställts är att man bara får problemen om man har ägglossning och hormonet progesteron bildas. Detta innebär att man på något sätt påverkas negativt av ämnena som bildas när kroppen bryter ned progesteron.

Tips och råd

Det finns flera saker man själv kan testa som kan hjälpa en att slappna av och må bättre när man har PMS. Några exempel är:

 • Motion.
 • Avslappning, t ex i form av yoga eller mindfulness.
 • Undvik stress.
 • Regelbundna mat- och sovvanor.
 • Att inte dricka så mycket alkohol.

Eftersom PMS ofta kommer i samband med mensen finns det en viss regelbundenhet i besvären. Om man har koll på sin menscykel kan det vara lättare att förutsäga när de kommer. Det kan bli lättare att hantera besvären om man vet vad de beror på, och man får också möjlighet att förbereda närstående och vänner på att PMS-besvären kan komma.

Ett annat bra tips kan vara att föra en dagbok över sin menscykel och sina mensbesvär. Ofta kan man hitta mönster i hur man mår under olika delar av mensen. Detta kan vara till hjälp för en själv samtidigt som det kan vara ett bra underlag vid ett eventuellt läkarbesök.

Behandling med läkemedel

Femal Balans är ett receptfritt läkemedel som kan lindra PMS-symtom. Femal Balans är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som inte innehåller östrogen. Det kan köpas på apotek och hälsokostbutiker, men det är även möjligt att beställa produkten hem till dörren genom ett nätapotek.

Vissa av symtomen, t ex huvudvärk, ledvärk och muskelvärk, kan även lindras tillfälligt med en receptfri värktablett som Treo. Barn under 14 år ska inte använda Treo. Läkemedel som gör att man inte får någon ägglossning, t ex p-piller kan också hjälpa mot PMS. Dock kan hormonerna som finns i p-pillren förvärra PMS-symtomen. Modernare varianter av p-piller fungerar oftast bättre än äldre.

När bör man söka vård?

Om man känner att PMS påverkar vardagen negativt i stor utsträckning bör man vända sig till vården. Man kan kontakta en vårdcentral eller gynekolog, och om man är yngre kan ungdomsmottagningen hjälpa till. Om det behövs kan en läkare skriva ut receptbelagda läkemedel.

PMS-test

Det går att testa hur många symtom på PMS man lider här på hemsidan. PMS-testet innehåller 10 frågor och går snabbt att genomföra.


Treo (acetylsalicylsyra och koffein) är en receptfri brustablett mot huvudvärk, annan tillfällig smärta och feber. Läkemedlet ska ej ges till barn under 14 år. Läs bipacksedeln noga före användning. För mer information, se fass.se.

Lindra PMS-besvär med Femal Balans

Femal Balans FORTE är ett receptfritt läkemedel (traditionellt växtbaserat läkemedel) för lindring av symtom vid PMS och klimakteriebesvär. Femal Balans FORTE är tillverkad av pollen och pistillextrakt och innehåller inte östrogen.

Lär dig mer om Femal Balans