Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Riklig mens

Riklig mens

Riklig mens innebär att man har stora mensblödningar. En vanlig orsak till kraftiga mensblödningar är att det finns för mycket av ett ämne i livmodern som löser upp levrat blod, detta leder till att blödningarna avtar långsammare och att man blöder större mängder.

Hur mycket mens är riklig mens?

Det kan vara svårt att veta hur mycket mens som innebär att man har riklig mens. De flesta brukar blöda mellan 20 och 80 milliliter per gång. Det kan kännas som större mängder eftersom det blandas ut med slemhinna från livmodern och kroppsvätska. Riklig mens brukar definieras som att man har så stora blödningar att man behöver byta mensskydd onormalt ofta, eller att man behöver använda dubbla skydd.

Det kan fortfarande vara svårt att veta vad som definieras som normalt och rikligt, men det viktigaste är egentligen att tänka på i hur stor utsträckning besvären påverkar livet. Om de rikliga blödningarna begränsar vardagen och är en källa till oro kan det vara värt att göra någonting åt dem.

Behandling av riklig mens

Riklig mens går att behandla med det receptfria läkemedlet Cyklo-F. Cyklo-F är ett blödningshämmande medel samtidigt som det inte påverkar hormoner, menscykel eller ägglossning. Läkemedlet kan köpas eller beställas hem från ditt apotek. Om man är under 15 år bör man inte påbörja behandling utan att först prata med en läkare. Man bör också prata med en läkare om man har en sjukdom där Cyklo-F eventuellt inte kan användas. Det går även att få mer information om läkemedlet på apotek.

När behöver man söka vård?

Riklig mens kan göra att man får blodbrist (anemi). Blodbrist gör att man kan känna sig trött och orkeslös. Några andra besvär som kan uppstå vid anemi är andfåddhet, hjärtklappning, huvudvärk, yrsel och öronsus. Man bör söka vård om man tror att man har blodbrist.

Man bör också söka vård hos en gynekolog eller vårdcentral:

  • Om man blöder mer än man gjort tidigare.
  • Om mensblödningar förändras och blir mer oregelbundna.
  • Om man har riklig mens samtidigt som man ofta blöder näsblod och har lätt att få blåmärken.

Har du rikliga menstruationer?

Cyklo-F är ett receptfritt läkemedel (innehåller tranexamsyra) som används vid rikliga menstruationer. Läs bipacksedeln noga före användning.

Lär dig mer om Cyklo-F