Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion

En urinvägsinfektion beror på att bakterier tagit sig in i urinröret och upp i urinblåsan. Två vanliga typer av urinvägsinfektioner är blåskatarr och njurbäckeninflammation. När man har blåskatarr, den vanligare och lindrigare varianten, finns infektionen i urinröret och urinblåsan och kallas för cystit. Vid njurbäckeninflammation (pyelonefrit) lider man av en allvarligare infektion som tagit sig till njurarna och njurbäckenet.

Vanligare hos kvinnor, behandlas oftast med antibiotika

Urinvägsinfektioner är vanligare hos kvinnor än män och brukar behandlas med antibiotika. Mer än hälften av alla kvinnor får någon gång en urinvägsinfektion, och det är inte ovanligt att man drabbas av det vid återkommande tillfällen. Eventuell antibiotikabehandling skiljer sig beroende på om man har fått blåskatarr eller njurbäckeninflammation. Den kan även variera mellan män och kvinnor, eftersom mäns prostatakörtel kan vara infekterad. Det är din behandlade läkare som bedömer vilken sorts antibiotika som är lämplig för just dig. Några saker som kan orsaka att man har förhöjd risk att få urinvägsinfektion:

  • Användning av pessar eller kondom med spermiedödande medel kan öka risken att få blåskatarr.
  • Ärftlighet. Det är vanligare att man får återkommande blåskatarr om ens mamma haft det.

Antibiotikabehandling kan rubba den naturliga bakteriebalansen i och kring underlivet. Det kan göra att tarmbakterier ökar i omfattning och tar sig in i urinblåsan, vilket är orsaken till att vissa kvinnor får blåskatarr efter att ha tagit antibiotika. Prostataproblem hos män som gör att de har svårt att tömma urinblåsan.

Blåskatarr

Symtom

Några symtom på blåskatarr är att man behöver kissa ofta. Det kan svida när man kissar och man kan känna att det tränger på. Man kan även få smärta i nedre delen av magen runt urinblåsan, få blod i urinen eller känna sig frusen.

Behandling av blåskatarr

Blåskatarr hos kvinnor läker vanligtvis ut av sig själv utan att man behöver behandla den. Om man är kvinna och är 15 år eller äldre, inte är gravid och misstänker att man har blåskatarr kan man avvakta i upp till en vecka innan man söker vård. Men om man har stora besvär eller inte har börjat bli bättre efter tre dagar bör man kontakta en vårdcentral. Kvinnor som är under 15 år eller gravida som misstänker blåskatarr ska alltid kontakta en vårdcentral eller en mödravårdscentral. Män som misstänker att de har blåskatarr bör söka vård eftersom symtomen kan orsakas av prostataproblem. Vid blod i urinen ska man kontakta en vårdcentral.

Njurbäckeninflammation

Symtom

Om man har njurbäckeninflammation brukar man oftast känna sig ordentligt sjuk. Man får feber och känner sig illamående samtidigt som det gör ont i åt sidan i magen eller ländryggen. Vissa får även symtomen som man får vid blåskatarr, t ex sveda, trängningar och en känsla av att behöva kissa ofta. Njurbäckeninflammation betraktas som en allvarlig infektion. Infektionen kan också vara farlig vid graviditet, både för den gravida och barnet.

Behandling av njurbäckeninflammation

Njurbäckeninflammation ska alltid behandlas med antibiotika. Om man tror att man har fått njurbäckeninflammation ska man kontakta vården direkt.

Orsaker till urinvägsinfektion

Orsaken till att man får en urinvägsinfektion är att bakterier tar sig upp genom urinröret och in i urinblåsan. Mäns urinrör är längre än kvinnors, vilket ger ett bättre skydd mot urinvägsinfektioner. När bakterierna nått urinblåsan börjar de föröka sig i hög takt och gör att kroppens immunförsvar reagerar och skickar vita blodkroppar till urinblåsan. När de vita blodkropparna nått urinblåsans vägg uppstår den inflammation som gör att man får symtom på blåskatarr. Ett exempel på bakterier som kan göra att man får urinvägsinfektioner är kolibakterier (finns vanligtvis i tarmen). I vissa fall kan bakterierna vara resistenta mot några sorters antibiotika.

Mer om antibiotika och infektioner

Vill du lära dig mer om hur antibiotika fungerar? På informationsportalen Infektionsguiden finns den informationen samt artiklar om många av de vanligaste infektionerna.

Till Infektionsguiden