ALLMÄNHET VÅRDPERSONAL

Diagnostisering

Diagnostisering av erektil dysfunktion

Under senare år har det blivit allt vanligare att patienten berättar om sin bristande potens för sin läkare, liksom att läkaren själv mera aktivt frågar om den sexuella hälsan. Detta tillsammans med att det nu har kommit läkemedel gör att läkare allt oftare möter patienter som förväntar sig att få råd och hjälp.

Många patienter som lider av erektil dysfunktion ska kunna behandlas i hemmet, utanför sjukhusets specialistmottagningar. Här följer några råd om utredning och behandling samt en fingervisning om vilka patienter som kan vara aktuella för remiss till en specialist.

Utredning

I många fall räcker det med ett läkarbesök för att kunna starta en behandling av erektil dysfunktion som sedan bör följas upp med några kontroller för en utvärdering. Kontraindikationerna för de olika preparaten framgår av FASS och utredningen anpassas efter detta.

Anamnes, status (inkl. blodtryck) och eventuella blodprover har som mål att avgöra:

  •     Om patienten är bäst hjälpt av en medicinsk behandling
  •     Om kontraindikation finns för aktuell behandling
  •     Om patienten bör bedömas av t ex urolog och/eller sexolog


Ett blodsocker kan vara av värde och anamnes/status kan ge indikation för testosteron och SHBG (sexualhormonbindande globulin) liksom blodfetter. Några blodprover som rutinmässigt bör tagas på alla patienter finns inte.

Exempel på patienter där remiss för fortsatt utredning och behandling bör övervägas

Yngre män (< 40 år), speciellt de som uppger att de aldrig haft en bra erektion och/eller p.g.a. bristande funktion inte kunnat upprätthålla stabila relationer

Män med tecken på testosteronbrist

Män med onormal penisanatomi, små testiklar eller något i status som kan tyda på endokrin eller genetisk defekt

Män där en dominerande psykisk faktor kan föreligga som orsak till dysfunktionen

Män med erektil dysfunktion efter ett trauma, fysiskt såväl som psykiskt

Män där den medicinska behandlingen inte har avsedd effekt.

Erektionsanamnes

Natterektion, morgonerektion, kan påbörja ett samlag, kan genomföra ett samlag, ejakulation.

Sjukdomens debut

Plötsligt/gradvis
Kirurgiskt ingrepp nära i tiden

Organiska orsaker

Sjukdomar förknippade med erektil dysfunktion, ex diabetes, neurologiska sjukdomar

Psykologiska faktorer
Grad av libido
Stress eller depression

Läkemedelsanamnes

EAS – Erection Assessment Scale

Används framförallt i studiesyfte. Bra metod vid uppföljning av behandling, fastställa en dosjustering/höjning.

  1. No response
  2. Some response (ej tillräcklig för samlag)
  3. Full enlargement
  4. Sufficient for intercourse
  5. Rigid erection (tillräcklig för samlag)

Klassificering av ED via IIEF (international index of erectile function)

Skattning av erektil funktion/erektil dysfunktion
6-10      Svår
11-16     Moderat
17-25    Mild
26-30     Ingen erektil dysfunktion

Mer om erektil dysfunktion


Denna information är framtagen i samarbete med sjuksköterska Kristina Sjödin, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset. Texten är faktagranskad av Prof. Peter Ekman, Urologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset samt av urolog Jörgen Oldbring, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset UMAS.

Erektil dysfunktion kan behandlas med Bondil

Bondil

Erektil dysfunktion kan behandlas med Bondil.

Lär dig mer om Bondil