ALLMÄNHET VÅRDPERSONAL

Kondylom

Kondylom

Hälften av den sexuellt aktiva befolkningen i västvärlden har någon gång burit på ett vårtvirus, men av dessa får långt ifrån alla synliga kondylom.

Varför bara vissa får kondylom och andra inte vet man inte i detalj, men det är kroppens eget immunförsvar som säkerligen har en avgörande betydelse. De flesta vet helt enkelt inte att de har eller har haft en vårtvirusinfektion.

Oftast smittas man i unga år, strax efter sexualdebuten. Många träffar då några olika partners och riskerar då att exponeras för viruset. Återfall är relativt vanligt. Upp till 1/3 av patienterna får nya vårtor efter behandling. Det beror på att det kan finnas virus kvar i huden efter att de synliga vårtorna har avlägsnats. Att få kondylom i munhålan efter oralsex kan förekomma men är mycket ovanligt.

Artiklar om kondylom