ALLMÄNHET VÅRDPERSONAL

Lokala hudreaktioner

Lokala hudreaktioner

När immunförsvaret upptäcker och börjar motarbeta en infektion bildas immunologiska ämnen som kan ge en lokal inflammation. Det betyder att huden under behandlingsperioden med Aldara kan få erytem. Det är dock ovanligt att patienten är smärtsam för patienten. Aldara är i sig inte irriterande för huden och påverkar inte frisk hud. Att erytem, svullnad eller små sårskorpor uppstår är ett tecken på att behandingen verkar.

Om hudreaktionen blir för besvärande för patienten under behandlingsperioden kan ett par dagars behandlingsuppehåll göras. Om öppna sår skulle uppstå bör behandlingsuppehåll göras tills dess att såren läkt. Efter att behandlingen avslutats kan det ta ett tag, vanligtvis 2 veckor, innan erytemen lagt sig och huden är helt läkt.

Intensitet av erytem korrelerar med utläkningsgrad

Det finns ett samband mellan graden av fullständigt försvinnande av lesionerna och intensiteten hos de lokala hudreaktionerna (ofta erytem). Dessa lokala hudreaktioner kan vara kopplade till stimuleringen av det lokala immunförsvaret.

Före behandling

 

Under behandling

Avslutad behandling

Det är viktigt att alltid informera patienten om lokala hudreaktioner vid behandling med Aldara vid aktinisk keratos. Om det behövs, t ex pga patientens obehag eller intensiteten hos den lokala hudreaktionen, kan ett ett behandlingsuppehåll på några dagar göras. Behandlingen kan återupptas när hudreaktionen har mildrats.


Referenser: Edwards L, Ferenczy A, Eron L et al. Arch Dermatol 1998; 34: 25-30. Gollnick H, Barasso R, Jappe U et al. Int J STD AIDS 2001; 12: 22-28. Buck HW, Fortier M, Knudsen J, Paavonen J. Int J Gyn Obs 2002; 77 (3):231-8. Sauder DN Skinner J, Fox TL, Owens ML. Sex Trans Dis 2002; 30 (2): 124-8. O'Mahony C, Law C, Gollnick H, Marini M. INt J STD AIDS 2001; 12: 565-70. Hemmi H et al. Nat Immunol 2002;3: 196-200. Hengge UR et al. Lancet Infectious Diseases 2001;1:189-98. Tyring SK. Curr Ther Clin Exp 2000; 61:584-96.