ALLMÄNHET VÅRDPERSONAL

Frågor och svar

Frågor och svar om Bondil

Visa alla svar
Dölj alla svar
 • Hur ska Bondil förvaras?

  Hur ska Bondil förvaras?

  Bondil rekommenderas att förvaras i kylskåp, men kan förvaras i rumstemperatur upp till 14 dagar innan användning. Bondil ska inte exponeras för hög värme eller direkt solljus. När Bondil används ska det vara rumstempererat.

 • Vilken är den rekommenderade dosen?

  Vilken är den rekommenderade dosen?

  Rekommenderad initialdos är 500 mikrogram. Dosen kan sedan ökas eller minskas till dess tillfredsställande effekt uppnås. Maximal engångsdos är 1000 mikrogram. Dostitrering bör ske i samråd med läkare. Maximal dygnsdos: Högst två doser inom en period på 24 timmar.

 • Ingår Bondil i läkemedelsförmånen?

  Ingår Bondil i läkemedelsförmånen?

  Ja.

 • Vad kostar Bondil?

  Vad kostar Bondil?

  Priset beror på vilken dos man väljer och varierar mellan 100-160 kronor.

 • Styrkor och förpackningar?

  Styrkor och förpackningar?

  500 ug och 1000 ug. Samtliga styrkor finns i förpackningar om 1 st och 6 st.

 • Hur snabbt absorberas Bondil?

  Hur snabbt absorberas Bondil?

  Ca 80 % av mängden alprostadil som tillförs med Bondil absorberas genom uretramucosan inom 10 minuter.

 • Hur vanligt är fibros vid behandling med Bondil?

  Hur vanligt är fibros vid behandling med Bondil?

  Det är inget som finns upptaget i FASS-texten och inte heller har det rapporterats i studier.

 • Vad är riskerna för priapism med Bondil?

  Vad är riskerna för priapism med Bondil?

  Riskerna är mycket låga för Bondil. Det har förekommit i mycket liten omfattning, där en siffra som redogjorts för i studier är 0,1 %.

 • Vilka är de vanligaste biverkningarna med Bondil?

  Vilka är de vanligaste biverkningarna med Bondil?

  Smärta i penis (i ca 11 % av administreringarna), uretral sveda (i ca 5 % av fallen), testikelvärk, yrsel.

 • Är det nödvändigt att patienten provar Bondil på vårdenheten?

  Är det nödvändigt att patienten provar Bondil på vårdenheten?

  Nej, patienten provar själv i hemmet.

 • Hur administreras Bondil?

  Hur administreras Bondil?

  • Patienten ska helst urinera före administrering. Då är det lättare att föra in Bondil och läkemedlet löses upp snabbare i urinröret.
  • Vrid av skyddshylsan försiktigt.
  • Dra ut penis och tryck ihop urinröret.
  • För in applikatorn i urinröret ändå upp till kragen på applikatorn.
  • Tryck på knappen och se till att läkemedlet blir kvar i urinröret när applikatorn tas bort. Massera penis i 10-tal sekunder och ha ett aktivt förspel medan erektionen utvecklas.

  För att Bondil skall ha en effekt är det viktigt att Bondil förs in ordentligt i urinröret och att läkemedlet stannar kvar i urinröret. Det är också viktigt med aktivt förspel och stimulering av penis. Det är en fördel om patienten får möjlighet att prova Bondil flera gånger innan man bedömer effekten av läkemedlet.

  Det är viktigt att patienten får rätt dos, Bondil 500ug har visat sig vara mer effektiv än 250ug.1

   

   

 • Hur verkar Bondil?

  Hur verkar Bondil?

  Urinröret absorberar alprostadil, som har en vasodilaterande effekt. Det är identiskt med det kroppsegna alprostadilet som finns i sädesvätskan. Alprostadilet dilaterar alltså blodkärlen som ökar blodtillflödet till penis.

 • Vilken ATC-kod har Bondil?

  Vilken ATC-kod har Bondil?

  G04.

 • Vilka indikationer har Bondil?

  Vilka indikationer har Bondil?

  Behandling och diagnos av erektil dysfunktion.

 • Vilken är den verksamma substansen i Bondil?

  Vilken är den verksamma substansen i Bondil?

  Alprostadil.


1. Ekman et al, BJU 2000;86:68-74

2. Padma-Nathan et al, N Engl J med 1997;336:1-7, [3] Shokeir et al; BJU (1999) 83, 812-815.