ALLMÄNHET VÅRDPERSONAL

Patientinstruktioner

Patientinstruktioner för Bondil

1. Vrid av skyddshylsan. Var försiktig så att du inte trycker in eller drar ut knappen upptill på applikatorn!

2. Sträck penis och tryck ihop ollonet. Detta görs för att räta ut och öppna urinröret.

3. För försiktigt in applikatorn i urinröret. Det är viktigt att hela applikatorn förs in i urinröret.

4. Tryck sedan in knappen så långt det går.

5. Vicka försiktigt på applikatorn och tag därefter försiktigt ut applikatorn och kläm samtidigt åt i nederkant på ollonet så att läkemedlet inte följer med applikatorn ut. Massera penis i någon minut.

Praktiska råd till patienten inför användning

  • Urinera innan du använder Bondil. Det är lättare att föra in applikatorn om urinröret är fuktigt och läkemedlet löses upp snabbare.
  • För in applikatorn ända upp till kragen.
  • Massera penis för att substansen ska spridas i urinröret.
  • Fortsätt ett aktivt förspel efter administrering.

Denna information är framtagen i samarbete med sjuksköterska Kristina Sjödin, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset. Texten är faktagranskad av Prof. Peter Ekman, Urologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset samt av urolog Jörgen Oldbring, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset UMAS.